Wetenschap

Home » Wetenschap

Bio-resonantie en de Corpus Analyser Pro

Het menselijk lichaam bestaat uit een groot aantal cellen die zich voortdurend ontwikkelen, veranderen, vernieuwen en regenereren. De cellen vernieuwen zich voortdurend door zelfdeling. In het lichaam van een volwassene ongeveer in 25 miljoen cellen per seconde. De bloedcellen zichzelf vernieuwen met een snelheid van ongeveer 100 miljoen per minuut.

Cellen bestaan, zoals al het andere in de wereld, uit een kern met atomen, waarvan de geladen deeltjes, elektronen, voortdurend in snelle beweging zijn. Door het proces van celdeling en groei in elke cel is er voortdurend transmissie van elektromagnetische golven. De elektromagnetische golven die door mensen worden uitgezonden, vertegenwoordigen de specifieke staat van het lichaam, en deze elektromagnetische golfsignalen zijn verschillend onder verschillende omstandigheden, zoals in gezondheid of ziekte.

how does it workBio resonantie geneeskunde gelooft dat de meest fundamentele oorzaak van een ziekte de emissie van elektronen buiten de atoomkern is, die uiteindelijk leidt tot een verandering in de cellen en organen. Daardoor veranderen ze ook de elektromagnetische golven die door de atomen worden uitgezonden.

Bioresonantie frequenties worden door natuurgeneeskundigen beoordeeld in relatie tot verschillende organen en lichaamssystemen. Dit wordt empirisch bepaald. Uit de reactie van het lichaam kan men een conclusie trekken over de conditie van de lichaamssystemen van deze relaties. In een database worden deze resonanties gekoppeld.

howdoesitworklDe uitgezonden elektromagnetische energie, veroorzaakt door de veranderingen in ziekten van het menselijk lichaam, zijn uiterst klein en meestal in het bereik van nano-gauss tot microgauss. Ter indicatie: de meetapparatuur voor het meten van de straling van mobiele telefoons begint pas bij 1 miligauss, dat is een miljoen keer meer dan een nanogauss! Corpus Analyser is zeer gevoelig en het wordt aangeraden om tijdens de meting straling afgevende elektronische apparatuur in de nabijheid uit te hebben tijdens de meting.

Als het contact tussen cliënt en de probe niet correct is of de probe niet in zijn geheel vastgehouden wordt, zal de versterking in Corpus Analyser Pro gefaseerd worden, de meting is dan onbruikbaar door teveel ruis en interferentieomgeving. De signalen worden versterkt en verwerkt door de computer en het resultaat wordt weergegeven als een waarde van hoog naar laag. De hoogte van de bioresonantiewaarde geeft ook de aard en proporties aan.

howdoesitworkrHet is vergelijkbaar met het principe om naar radio uitzendingen te luisteren. Er zijn veel radiogolven in de lucht. Als u naar een bepaalde zender wilt luisteren, stemt u de radio af op zijn zendfrequentie. Op dat moment treedt resonantie in uw radio. Hedendaagse bioresonantie gebruikt dit principe om te testen.

Het vraagt ook aandacht van de behandelaar. De Corpus Analyser Pro reageert op de reactie van het lichaam. Is deze reactie is voldoende, bijvoorbeeld door het gebruik van medicijnen, dan wordt de uitkomst niet als negatief of acuut gerapporteerd.

Analyse

De standaardwaarde kan variëren voor leeftijd en geslacht, zodat invoeren van de juiste leeftijd belangrijk is. Daarnaast wordt de test ook gebruikt als component Radionika om de meer subtiele indicaties te laten zien. Als ná het testen de leeftijd wordt aangepast, is deze test nutteloos. Er moet zorgvuldig met de gegevens worden omgegaan en deze test moet ter indicatie worden toegepast. Elke klacht moet op verschillende manieren worden onderzocht alvorens een behandeling in te stellen.

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en maak een keuze in welke taal je deze wilt ontvangen.
Na verzending ontvang je een bevestigingslink.