Privacy Tools

Home » Legal » Privacy Tools

Zie in welke gegevens wij van u hebben ontvangen

Op deze pagina kunt u zelf inzage krijgen in de gegevens die deze website over u heeft verzameld.
Volgens de AVG wetgeving is dit per 25 mei 2018 verplicht.

Op deze pagina vind u alle informatie over ons Privacy Beleid en de rechten die u volgens de wetgeving heeft.

Vul hieronder het email adres in waarmee u bij Corpus Analyser bekend bent u je zult op dat adres een link ontvangen waarmee u inzage in uw gegevens heeft en de mogelijkheid om deze te verwijderen/aan te passen.
Let op! Verwijderen is onherroepelijk en kan er voor zorgen dat uw toegang beperkt of onmogelijk wordt.

De link die u ontvangt is slechts korte tijd geldig, dus reageer direct na ontvangst.

Identificeer uzelf via e-mail